INNKJØPT AV PRIVATE OG OFFENTLIGE INSTITUSJONER  

 • Norwegian Contractors, Bærum
 • UNI Storebrand, Krokstadelva
 • UNI Storebrand, Drøbak
 • Telenor, Oslo
 • Martine Hansens Hospital, Bærum
 • Aker Ing., Oslo
 • Forsvaret, Sessvollmoen
 • Åssiden Bo og Behandlingssenter, Drammen
 • Høgskolen i Oslo (avd. for estetiske fag)
 • Statsministerens kontor, 2004
 • Utsmykning Statsministerens kontor, Statsrådsalen (Forsvarsdepartementet), 2012
 • Oslo Filharmoniske Orkester (avskjedsgave, Sara-Pekka Saraste), 2013
 • Siva (Nærings- og Handelsdepartementet), "Årets entreprenør" pris, 2010 - 2014